പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ പിസസ് റാസി

മീനം പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ അദ്ധ്യായമാണ്, ഇതിന്റെ അർദ്ധ ഭാഗത്തിൽ വരുവാനുള്ളവന്റെ വിജയത്തിന്റെ പരിണിതഫലം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.   നീളമുള്ള ഒരു ബാൻഡിനാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് മീനം. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വായനയിൽ, നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ മീനം ജാതകം പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ പൂർവ്വികർക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്?

ഒരു നീണ്ട ബാൻഡ് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ ചിത്രം എവിടെ നിന്ന് വന്നു?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

പുരാതന ജ്യോതിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, കന്നി മുതൽ കുംഭം വരെയുള്ള പുരാതന കുണ്ഡലികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ മീനം രാശിയിൽ തുടരുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഈ പുരാതന ജ്യോതിഷത്തിൽ ഓരോ അദ്ധ്യായവും ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു. അതിനാൽ, ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മീനം രാശിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിലും, മീനം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പുരാതന കഥ അറിയേണ്ടതാണ്.

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നടുവിൽ മീനം നക്ഷത്രസമൂഹം

മീനം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതാ. ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു നീണ്ട ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുമോ?

മീനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ

മീനത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ പോലും മത്സ്യങ്ങളെ വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ആദ്യകാല ജ്യോതിഷികൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു?

മീനം നക്ഷത്രങ്ങൾ വരികളാൽ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്നാൽ ഈ അടയാളം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കാലം പിമ്പോട്ട് പോകുന്നു. 2000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെര ക്ഷേത്രത്തിലെ രാശിചക്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, അതിൽ രണ്ട് മീനം മത്സ്യങ്ങളും ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു. ബാൻഡ് അവയെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നത് വലതുവശത്തുള്ള സ്കെച്ചിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

ഡെൻഡെറയിലെ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ രാശിചക്രത്തിൽ മീനം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

നമുക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം പഴയ കാലത്ത് ജ്യോതിഷം ഉപയോഗിച്ച മീനത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ചിത്രം ചുവടെയുണ്ട്.

ജ്യോതിഷ മീനത്തിന്റെ ചിത്രം

രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ അർത്ഥമെന്താണ്?

രണ്ട് വാലുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ബാൻഡിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ഇത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും എന്തു കൊണ്ടാണ് പ്രാധാന്യം?

മീനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം

മകരം കാണിക്കുന്നത് ചാകാൻ പോകുന്ന ആടിന്റെ തലയിൽ നിന്നാണ് മത്സ്യ വാലിന് ജീവൻ ലഭിച്ചത് എന്ന്. പൈസസ് ഓസ്ട്രിനസ് എന്ന മീനിലേക്ക് ഒഴിച്ച വെള്ളം കുംഭം കാണിക്കുന്നു. ജീവനുള്ള ജലം സ്വീകരിക്കുന്ന അനേകം ജനങ്ങളെ ഈ മത്സ്യം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.  ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീ അബ്രഹാം ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടു

നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും; നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.

ഉല്പത്തി 12:3

നീ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചതുകൊണ്ടു നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നു ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ടുതന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

ഉല്പത്തി 22:18

വരുവാനുള്ളവനിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനം രണ്ട് കൂട്ടങ്ങളായി തിരിയുന്നു.

നീ യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങളെ എഴുന്നേല്പിക്കേണ്ടതിനും യിസ്രായേലിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചുവരുത്തേണ്ടതിനും എനിക്കു ദാസനായിരിക്കുന്നതു പോരാ; എന്റെ രക്ഷ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എത്തേണ്ടതിനു ഞാൻ നിന്നെ ജാതികൾക്കു പ്രകാശമാക്കി വച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

യെശയ്യാവ് 49:6

യെശയ്യാവ് ‘യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങളെ’ കുറിച്ചും (അതായത് യഹൂദന്മാരെ), ‘ജാതികളെ’ കുറിച്ചും എഴുതി. മീനത്തിലെ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളാണിവ. യേശു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരോടു പറഞ്ഞു

എന്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ; ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു.

മത്തായി 4:19

യേശുവിന്റെ ആദ്യ അനുയായികൾ അവർ അവനുള്ളവർ എന്ന് കാണിക്കുവാൻ മത്സ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചു. പുരാതന ഭൂഗർഭകല്ലറകളിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഇതാ.

പുരാതന ശവകുടീരത്തിൽ ഗ്രീക്ക് അക്ഷരങ്ങളുള്ള മത്സ്യ ചിഹ്നം
പുരാതന റോമൻ ശവകുടീരങ്ങളിൽ മത്സ്യ ചിഹ്നം
പാറയിൽ കൊത്തിയ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ

മീനത്തിലെ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ, യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങൾ, യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന മറ്റ് ജാതികൾ എന്നിവർക്ക് അവൻ നൽകിയ ജീവൻ തുല്ല്യമായി ഉണ്ട്. രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെയും ഈ ബാൻഡ് തുല്ല്യമായി ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു.

ബാൻഡ് – തുടരുന്ന ബന്ധം

മീനം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ ഈ ബാൻഡ് രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ബാൻഡ് രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെയും ബന്ദികളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ റാം എന്ന് മേടത്തിന്റെ കുളമ്പു ബാൻഡിലേക്ക് വരുന്നതായി നാം കാണുന്നു. മേടം മത്സ്യങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് സംസാരിക്കുന്നു.

രാശിചക്രത്തിൽ മീനം മേടത്തിനൊപ്പം. ബാൻഡ് തകർക്കാൻ മേടം കുളമ്പ് വരുന്നു

യേശുവിന്റെ എല്ലാ അനുയായികളുടെയും ഇന്നത്തെ അനുഭവമാണിത്. കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ക്ഷയം, മരണം എന്നിവയുമായുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അടിമത്വത്തെ ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനായി പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു (മീനത്തിൽ ബാൻഡ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു).

18നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ്സു വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്നു ഞാൻ എണ്ണുന്നു. 19സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. 20സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസ്യത്തിൽനിന്നു വിടുതലും ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള ആശയോടെ മായയ്ക്കു കീഴ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, 21മനഃപൂർവമായിട്ടല്ല, അതിനെ കീഴ്പെടുത്തിയവന്റെ കല്പന നിമിത്തമത്രേ. 22സർവസൃഷ്ടിയും ഇന്നുവരെ ഒരുപോലെ ഞരങ്ങി ഈറ്റുനോവോടിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നുവല്ലോ. 23ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിനു കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു. 24പ്രത്യാശയാലല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുന്ന പ്രത്യാശയോ പ്രത്യാശയല്ല; ഒരുത്തൻ കാണുന്നതിനായി ഇനി പ്രത്യാശിക്കുന്നത് എന്തിന്? 25നാം കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു എങ്കിലോ അതിനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

റോമർ 8:18-25

മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി നാം കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നതുപോലെ

50സഹോദരന്മാരേ, മാംസരക്തങ്ങൾക്കു ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴികയില്ല, ദ്രവത്വം അദ്രവത്വത്തെ അവകാശമാക്കുകയുമില്ല എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. 51ഞാൻ ഒരു മർമം നിങ്ങളോടു പറയാം: നാം എല്ലാവരും നിദ്രകൊള്ളുകയില്ല; 52എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാദത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്നു കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. കാഹളം ധ്വനിക്കും; മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും. 53ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കേണം. 54ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ “മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും. 55ഹേ മരണമേ, നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ, നിന്റെ വിഷമുള്ള് എവിടെ? 56മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള് പാപം; പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണം. 57നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്കു ജയം നല്കുന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം. 

1 കൊരിന്ത്യർ 15: 50-57

മീനത്തിലെ മീനുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ബാൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, മേടത്തിന്റെ വരവുനായി, വന്ന് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നതിനായി നാം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മീനത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മരണ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വരും. യേശുവിന്റെ വിജയം നമുക്ക് ജീവ ജലം മാത്രമല്ല നൽകുന്നത് മറിച്ച് നാശം, പ്രശ്നം, മരണം എന്നുള്ള നിലവിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും എന്ന് മീനം അടയാളം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

മീനം ജാതകം

ജാതകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ഹൊറൊസ്കോപ്പ് ഗ്രീക്ക് പദമായ  ‘ഹൊറോ’യിൽ (മണിക്കൂർ) നിന്ന് വരുന്നതും പ്രവചന എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മണിക്കൂറുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനാലും, നാം മീനം ‘ഹോറോ’ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. മത്സ്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ബാൻഡുകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മീനം ഹോറോ വായനയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്നാൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നു.

2അവർ നിങ്ങളെ പള്ളിഭ്രഷ്ടർ ആക്കും; അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവൻ എല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാടു കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു. 3അവർ പിതാവിനെയും എന്നെയും അറിയായ്കകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. 4അതിന്റെ നാഴിക വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു; ആദിയിൽ ഇതു നിങ്ങളോടു പറയാഞ്ഞതു ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കകൊണ്ടത്രേ. 

യോഹന്നാൻ 16:2-4

11എന്നാൽ നിങ്ങളെ പള്ളികൾക്കും കോയ്മകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പ്രതിവാദിക്കേണ്ടൂ? എന്തു പറയേണ്ടു എന്നു വിചാരപ്പെടേണ്ടാ; 12പറയേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നാഴികയിൽത്തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും.

ലൂക്കോസ് 12:11-12

നാം കുംഭത്തിന്റെ മണിക്കൂറിലും മീനത്തിന്റെ മണിക്കൂറിലും ജീവിക്കുന്നു. മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകരാൻ കുംഭം വെള്ളം (ദൈവാത്മാവ്) കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ നാം രാശിചക്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ മാത്രമാണ്, അന്തിമ ധനുവിജയം ഭാവിയിൽ നടക്കണം. യേശു മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മണിക്കൂറിൽ നാം കഷ്ടത, ബുദ്ധിമുട്ട്, പീഡനം, ശാരീരിക മരണം എന്നിവ നേരിടുന്നു. മത്സ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ബാൻഡുകൾ യഥാർത്ഥമാണ്. എന്നാൽ ബാൻഡുകളാൽ താൽക്കാലികമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴും നാം ജീവ ജലം ആസ്വദിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാം മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും നമ്മിൽ വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മീനത്തിന്റെ മണിക്കൂറിലേക്ക് സ്വാഗതം.

നിങ്ങളുടെ മീനം രാശി വായന

ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും മീനം ജാതകം വായിക്കാൻ കഴിയും.

രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് മീനം ജാതകം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ആ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ ചില പൊതു സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ കഷ്ടതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുരിതങ്ങളും മരണവുമാണ്. ഇത് നിങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനാണ്,  നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം എന്നീ മൂന്ന് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ച് പോകാതെയിരുന്നാൽ മീനം ബാൻഡുകൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബാഹ്യമായി നിങ്ങൾ ബലഹീനപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും, ആന്തരികമായി നിങ്ങൾ ദിവസം തോറും പുതുക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉള്ളതിനാലാണിത്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നെടുവീർപ്പിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയുക, കൂടാതെ ഈ യഥാർത്ഥ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിങ്ങളെ രാജാവിനോടും അവന്റെ രാജ്യത്തോടും പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ സത്യവുമായി നിങ്ങൾ സ്വയം തുടരുക: യേശുവിന്റെ മഹത്തായ കരുണയിൽ, യേശുവിന്റെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ ഒരു ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയിലേക്കും ഒരിക്കലും നശിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ മങ്ങാനോ കഴിയാത്ത ഒരു അവകാശത്തിലേക്കും രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജന്മം നൽകി. ഈ അവകാശം നിങ്ങൾക്കായി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, അവസാനത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള രക്ഷ വരെ ഇത് വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എല്ലാത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുക. ഇവ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥത തെളിയിക്കുന്നു, ഇതിന് തീയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാലും നശിക്കുന്ന സ്വർണ്ണത്തേക്കാൾ വലിയ വില ഉണ്ട്. അവ രാജാവിന്റെ വരവിൽ പ്രശംസയ്ക്കും മഹത്വത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും കാരണമാകുന്നു.

മീനത്തിലും രാശിചക്രത്തിലൂടെയും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ

ഈ വിടുതൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നാം മേടത്തിൽ കാണുന്നു. പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തുടക്കം വായിക്കുക.

മീനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ രചനകളും വായിക്കുക:

സോഡിയാക് അധ്യായങ്ങളുടെ PDF ഒരു പുസ്തകമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *