പുരാതന രാശിചക്രത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ലിയോ റാസി

ലിയോ (ചിങ്ങം) എന്നത് സിംഹത്തിന്റെ  ലാറ്റിൻ പദമാണ്. പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ജാതക വായനയിൽ, സ്നേഹം, ഭാഗ്യം, ആരോഗ്യം എന്നിവ കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നേടാനും ചിങ്ങത്തിന്റെ (ലിയോയുടെ) ജാതക ഉപദേശം നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

എന്നാൽ പൂർവ്വികർ ചിങ്ങത്തെ ഈ രീതിയിലണോ വായിച്ചിരുന്നത്?

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

മുന്നറിയിപ്പ്! ഈ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം അപ്രതീക്ഷിതമായി തുറക്കും- നിങ്ങളുടെ കുണ്ട്ലി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്ക് നയിക്കും.

പുരാതന ജ്യോതിഷം ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു, കന്നി (വിർഗോ) മുതൽ കർക്കടകം (കാൻസർ) വരെയുള്ള പുരാതന കുണ്ഡലികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ചിങ്ങം അഥവാ സിംഹയുമായി സമാപിച്ചു.

ചിങ്ങം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ജ്യോതിഷം

ചിങ്ങം രൂപപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ സിംഹത്തിന് സമാനമായ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ?

ചിങ്ങ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ. സിംഹത്തെ കാണാമോ?

ചിങ്ങത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ വരികളായി ബന്ധിപ്പിച്ചാലും ഒരു സിംഹത്തെ ‘കാണാൻ’ പ്രയാസമാണ്.

ചിങ്ങം നക്ഷത്രസമൂഹം വരികളായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പേരിട്ടിരിക്കുന്നു

വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ ചിങ്ങത്തെ കാണിക്കുന്ന രാശിചക്രത്തിന്റെ നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് പോസ്റ്റർ ഇതാ.

നാഷണൽ ജിയോഗ്രാഫിക് സ്റ്റാർ ചാർട്ടിൽ ചിങ്ങം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നു

ഇതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ആദ്യമായി ഒരു സിംഹത്തെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു? എന്നാൽ ചിങ്ങം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം പിന്നോട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു.

മറ്റെല്ലാ രാശിചക്രങ്ങളെയും പോലെ, ചിങ്ങത്തിന്റെ ചിത്രം രാശിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമല്ല. മറിച്ച്, സിംഹത്തിന്റെ ആശയം ആദ്യം വന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്യോതിഷന്മാർ പിന്നീട് ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ ചിത്രം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒരു അടയാളമായി കാണിച്ചു. പൂർവ്വികർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചിങ്ങ നക്ഷത്രസമൂഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ചിങ്ങവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ പറയാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട്? പൂർവ്വികർക്ക് ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കിയത്?

രാശിചക്രത്തിലെ ചിങ്ങം

ചിങ്ങത്തിന്റെ ചില സാധാരണ ജ്യോതിഷ ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ.

ചിങ്ങ നക്ഷത്രങ്ങൾ
ചിങ്ങം കുതിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു

ചിങ്ങം ചുവന്ന നിറത്തിൽ വട്ടമിട്ട ഈജിപ്തിലെ ഡെൻഡെറ ക്ഷേത്ര രാശിചക്രത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക.

ഈജിപ്തിലെ പുരാതന ഡെൻഡെറ രാശിചക്രത്തിലെ ചിങ്ങം

പുരാതന കഥയിലെ ചിങ്ങം

സൃഷ്ടാവ് നക്ഷത്രരാശികളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നാം കണ്ടു. 12 രാശികളിലൂടെ തന്റെ കഥ പറയാൻ ദൈവം രാശിചിഹ്നങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യർ അവരുടെ പിൻഗാമികളെ പഠിപ്പിച്ചു.

ചിങ്ങം ഈ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആധുനിക ജാതക അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചിങ്ങ രാശിക്കാരൻ  അല്ലെങ്കിലും, ചിങ്ങത്തിന്റെ പുരാതന ജ്യോതിഷ കഥ അറിയേണ്ടതാണ്.

ചിങ്ങത്തിന്റെ പുരാതന അർത്ഥം

പഴയനിയമത്തിൽ യാക്കോബ് യഹൂദ ഗോത്രത്തെ കുറിച്ച് ഈ പ്രവചനം നൽകി

യെഹൂദാ ഒരു ബാലസിംഹം;

മകനേ, നീ ഇരപിടിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നു;

അവൻ കുനിഞ്ഞു, സിംഹംപോലെയും

സിംഹിപോലെയും പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു;

ആർ അവനെ എഴുന്നേല്പിക്കും?

10അവകാശമുള്ളവൻ വരുവോളം ചെങ്കോൽ

യെഹൂദായിൽനിന്നും

രാജദണ്ഡ് അവന്റെ കാലുകളുടെ

ഇടയിൽനിന്നും നീങ്ങിപ്പോകയില്ല;

ജാതികളുടെ അനുസരണം അവനോട് ആകും.

ഉല്പത്തി 49:9-10

ഒരു ഭരണാധികാരി, ഒരു സിംഹമായി ചിത്രീകരിച്ച ഒരു ‘അവൻ’വരുമെന്ന് യാക്കോബ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവന്റെ ഭരണത്തിൽ ‘ജാതികൾ’ ഉൾപ്പെടും, അവൻ ഇസ്രായേലിലെ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽനിന്നു വരും. ക്രിസ്തുവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട യേശു യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരിയുടെ ‘ചെങ്കോൽ’ എടുത്തില്ല. തന്റെ അടുത്ത വരവിനായി ഒരു സിംഹത്തെപ്പോലെ ഭരണം നടത്തുവാനായി അവൻ അത് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു. ഇതാണ് ചിങ്ങത്തിന്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിങ്ങ രാശിയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാവി വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഈ വരവിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, വിശുദ്ധ ചുരുൾ തുറക്കുന്ന ഒന്നായി സിംഹത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു.

1ഞാൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലംകൈയിൽ അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതായി ഏഴു മുദ്രയാൽ മുദ്രയിട്ടൊരു പുസ്തകം കണ്ടു. 2ആ പുസ്തകം തുറപ്പാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യൻ ആരുള്ളൂ എന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്ന ശക്തനായൊരു ദൂതനെയും കണ്ടു. 3പുസ്തകം തുറപ്പാനോ നോക്കുവാനോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കു കീഴിലും ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. 4പുസ്തകം തുറന്നു വായിപ്പാനെങ്കിലും അത് നോക്കുവാനെങ്കിലും യോഗ്യനായി ആരെയും കാണായ്കകൊണ്ടു ഞാൻ ഏറ്റവും കരഞ്ഞു. 5അപ്പോൾ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നോട്: കരയേണ്ടാ; യെഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ പുസ്തകവും അതിന്റെ ഏഴു മുദ്രയും തുറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

വെളിപ്പാട് 5: 1-5

ആദ്യ വരവിൽ തന്നെ സിംഹം ശത്രുവിനെ ജയിച്ചു, അതിനാൽ ഇപ്പോൾ അവസാനത്തിൽ മുദ്രകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും. പുരാതന രാശിചക്രത്തിൽ ചിങ്ങം തന്റെ ശത്രുവായ ഹൈഡ്രാ സർപ്പത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു.

പുരാതന ഡെൻഡെരയിൽ സിംഹമായ ലിയോ സർപ്പത്തെ ചവിട്ടിമെതിക്കുന്നു
മധ്യകാല പെയിന്റിംഗിൽ ഹൈഡ്രയിലേക്ക് ചിങ്ങം ചാടുന്നു
നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളുടെ രേഖാചിത്രം. ചിങ്ങം സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കാൻ പോകുന്നു

രാശിചക്രത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം

ചിങ്ങത്തിന്റെ സർപ്പവുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയല്ല, എല്ലാറ്റിനും മേൽ ഭരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. ഈ വാക്കുകളിലൂടെ സിംഹത്തിന്റെ ഭരണത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

1ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു; ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി; സമുദ്രവും ഇനി ഇല്ല. 2പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽനിന്ന്, ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നുതന്നെ, ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. 3സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടത്: ഇതാ, മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം; അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും; അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും; ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും. 4അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ എല്ലാം തുടച്ചുകളയും. 5ഇനി മരണം ഉണ്ടാകയില്ല; ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല; ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി; സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ: ഇതാ, ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. എഴുതുക, ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവും ആകുന്നു എന്നും അവൻ കല്പിച്ചു. 6പിന്നെയും അവൻ എന്നോട് അരുളിച്ചെയ്തത്: സംഭവിച്ചുതീർന്നു; ഞാൻ അല്ഫയും ഓമേഗയും ആദിയും അന്തവും ആകുന്നു; ദാഹിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജീവനീരുറവിൽനിന്നു സൗജന്യമായി കൊടുക്കും. 7ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും; ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും.

വെളിപ്പാട് 21:1-7

22മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല; സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിന്റെ മന്ദിരം ആകുന്നു. 23നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല; ദൈവതേജസ്സ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു; കുഞ്ഞാട് അതിന്റെ വിളക്ക് ആകുന്നു. 24ജാതികൾ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കും; ഭൂമിയുടെ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മഹത്ത്വം അതിലേക്കു കൊണ്ടുവരും. 25അതിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾ പകൽക്കാലത്ത് അടയ്ക്കുകയില്ല; രാത്രി അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. 26ജാതികളുടെ മഹത്ത്വവും ബഹുമാനവും അതിലേക്കു കൊണ്ടുവരും. 27കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയും ഭോഷ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരും അതിൽ കടക്കയില്ല.

വെളിപ്പാട്  21:22-27

രാശിചിഹ്നങ്ങൾ നിറവേറി

ഈ ദർശനത്തിൽ, പുരാതന രാശിചക്രത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും നിറവേറലും നാം കാണുന്നു. നാം മണവാട്ടിയെയും അവളുടെ ഭർത്താവിനെയും കാണുന്നു; ദൈവവും മക്കളും – മിഥുനത്തിലെ (ജെമിനിയിലെ) ഇരട്ട-വശ ചിത്രം. കുംഭത്തിൽ (അക്വേറിയസിൽ) വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജലനദി നാം കാണുന്നു. മരണത്തിന്റെ പഴയ ക്രമം – മീനത്തിനു (പൈസസിന്) ചുറ്റുമുള്ള ബാൻഡുകൾ ചിത്രീകരിച്ചത് – ഇപ്പോൾ ഇല്ല. മേടം (ഏരീസ്) ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് അവിടെയുണ്ട്, കർക്കടകത്തിനു ഒപ്പം (ക്യാൻസറിനൊപ്പം) ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ആളുകൾ  – അവനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു. ‘അശുദ്ധമായ ഒന്നും ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കുകയില്ല’ എന്നതിനാൽ തുലാം (ലിബ്ര) ഇപ്പോൾ സന്തുലിതമാണ്. അവിടത്തെ എല്ലാ ജനതകളിലെയും രാജാക്കന്മാരും രാജാക്കന്മാരുടെയും കർത്താവിന്റെ നാഥനായ ക്രിസ്തുവിന്റെയും അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ ഭരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു – കന്നിയുടെ (വിർഗൊ) സന്തതിയായി ആരംഭിക്കുകയും അവസാനം സിംഹമായി വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാശിചക്രത്തിൽ ആവശ്യമായ മറുവില

എന്തുകൊണ്ടാണ് സിംഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സർപ്പമായ സാത്താനെ നശിപ്പിക്കാഞ്ഞത്? എല്ലാ രാശിചക്രങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്? യേശു തന്റെ എതിരാളിയായ വൃശ്ചികത്തെ (സ്കോർപ്പിയോ) നേരിട്ടപ്പോൾ അവൻ ആ മണിക്കൂറിനെ എന്തിനാൽ അടയാളപ്പെടുത്തി…

ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ന്യായവിധി ആകുന്നു; ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവിനെ പുറത്തു തള്ളിക്കളയും. 

യോഹന്നാൻ 12:31

ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരനായ സാത്താൻ നമ്മെ മനുഷ്യ പരിചയായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ശക്തമായ ഒരു സൈനിക ശക്തിയെ നേരിടുമ്പോൾ തീവ്രവാദി സാധാരണ ജനങ്ങളെ മറയാക്കും. തീവ്രവാദികളെ കൊല്ലുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങളെ കൊല്ലുവാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് പോലീസുകാർ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാകുന്നു. ആദാമിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതിൽ സാത്താൻ വിജയിച്ചപ്പോൾ അവൻ തനിക്കായി ഒരു മനുഷ്യ കവചം സൃഷ്ടിച്ചു. സൃഷ്ടാവ് തികച്ചും നീതിമാനാണെന്ന് സാത്താന് അറിയാമായിരുന്നു. അവൻ പാപത്തെ ന്യായം വിധിച്ചാൽ അവന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നീതിമാനാകാൻ എല്ലാ പാപത്തെയും വിധിക്കണം. ദൈവം സാത്താനെ നശിപ്പിച്ചാൽ, സാത്താന് (കുറ്റാരോപിതൻ എന്നർത്ഥം) നമ്മുടെ നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്താം, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാമും അവനോടൊപ്പം നാശമാകും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അനുസരണക്കേട് നമ്മെ സാത്താന്റെ നിയമ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ദൈവം അവനെ നശിപ്പിച്ചാൽ, അവൻ നമ്മെയും നശിപ്പിക്കേണ്ടിവരും, കാരണം ദൈവികനിയമത്തോടുള്ള അനുസരണക്കേടിൽ സാത്താൻ നമ്മെ പിടികൂടി.

അതിനാൽ, സാത്താന് എന്ത് ശിക്ഷ നൽകിയാലും അത് നമ്മുടെ മേലും വരണം എന്ന സാത്താന്റെ വാദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറുവില ആവശ്യമായിരുന്നു. പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാൻ ആരെയെങ്കിലും ആവശ്യമായിരുന്നു. സുവിശേഷം ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു:

1അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നിങ്ങളെയും അവൻ ഉയിർപ്പിച്ചു. 2അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ചുനടന്നു. 3അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്നു ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായതു ചെയ്തുംകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിന്റെ മക്കൾ ആയിരുന്നു.

എഫെസ്യർ 2:1-3

ക്രൂശ് മൂലം നേടിയ മറുവില

മകരത്തിൽ (കാപ്രിക്കോൺ) ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ ത്യാഗത്തിൽ യേശു ആ കോപം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുവാൻ അവൻ മറുവിലയായി.

4കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹം നിമിത്തം 5അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കയും -കൃപയാലത്രേ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു- 6ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്തധനത്തെ വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് 7ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. 8കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസംമൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്; അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല; ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേയാകുന്നു. 9ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല. 

എഫെസ്യർ 2: 4-9

ദൈവം ജനത്തിനു ന്യായവിധി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. അവൻ അത് തന്റെ എതിരാളിയായ സാത്താന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് (പിശാച് എന്നാൽ ‘എതിരാളി’ എന്നാണ്). പക്ഷേ, പിശാചിനെ തന്റെ മത്സരത്തിനായി നശിപ്പിച്ചാൽ കുറ്റവാളികളായ മറ്റുള്ളവരെയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം.

പിന്നെ അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട്: ശപിക്കപ്പെട്ടവരേ, എന്നെ വിട്ടു പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്കു പോകുവിൻ. 

മത്തായി 25:41

അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രൂശിൽ ഒരു വലിയ വിജയം നേടിയത്. നമ്മുടെ മേലുള്ള സാത്താന്റെ നിയമപരമായ അവകാശവാദത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നമ്മെ മോചിപ്പിച്ചു. നമ്മെ ശിക്ഷിക്കാതെ തന്നെ അവന് ഇപ്പോൾ സാത്താനെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ സാത്താന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ആളുകൾ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതിന് ചിങ്ങം നിലവിൽ സർപ്പത്തെ അടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ്.

ചിലർ താമസം എന്നു വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ കർത്താവ് തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല. ആരും നശിച്ചുപോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ചു നിങ്ങളോടു ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. 

2 പത്രോസ് 3:9

അതുകൊണ്ടാണ് ധനു രാശിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം സാത്താനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനായും ഇടവം രാശിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അന്ത്യ ന്യായ വിധിക്കായും കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

10കർത്താവിന്റെ ദിവസമോ കള്ളനെപ്പോലെ വരും. അന്ന് ആകാശം കൊടുമ്മുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞുപോകും; മൂലപദാർഥങ്ങൾ കത്തിയഴികയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തുപോകയും ചെയ്യും.

2 പത്രോസ് 3: 10

ചിങ്ങരാശി ജാതകം

ജാതകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ഹൊറോസ്കോപ്പ് ഗ്രീക്ക് പദം ‘ഹോറോ’ (മണിക്കൂർ) എന്നതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഇതിനർത്ഥം പ്രത്യേക മണിക്കൂറുകളുടെയോ സമയങ്ങളുടെയോ അടയാളപ്പെടുത്തൽ (സ്കോപ്പസ്) എന്നാണ്. എഴുത്തുകൾ ചിങ്ങ മണിക്കൂറിനെ (ഹോറോ) ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇതു ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കത്തിൽനിന്ന് ഉണരുവാൻ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമയത്തെ അറികയാൽതന്നെ; നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തെക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു.

റോമർ 13:11

കത്തുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളെപ്പോലെയാണ് നാം എന്ന്  ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ മണിക്കൂറിൽ (ഹൊറോ) നാം ഉണരേണ്ടതുണ്ട്!

എന്തുകൊണ്ട്?

കാരണം, അലറുന്ന സിംഹം വരുമ്പോൾ അവൻ ആ പുരാതന സർപ്പത്തെയും അവന്റെ നിയമപരമായ ആധിപത്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും അടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നാശം നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ചിങ്ങരാശി വായിക്കുമ്പോൾ

നിങ്ങൾക്ക് ചിങ്ങരാശി ജാതകം ഈ രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

ചിങ്ങരാശി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, അതെ, പരിഹസിക്കുകയും സ്വന്തം ദുഷ്ട മോഹങ്ങളെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവർ പറയുന്നു, “അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഈ‘ വരവ് ’എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ മരിച്ചതുമുതൽ, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ എല്ലാം തുടരുന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ” എന്നാൽ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാം വിധിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ മനഃപൂർവ്വമായി മറക്കുന്നു.

എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം?

നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയും അതിന്റെ വരവ് വേഗത്തിലാകേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ വിശുദ്ധവും ദൈവികവുമായ ജീവിതം നയിക്കണം. ആ ദിവസം ആകാശത്തെ തീകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കും, മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ ആ ചൂടിൽ ഉരുകിപ്പോകും. എന്നാൽ അവന്റെ വാഗ്ദത്തം അനുസരിച്ച് നീതി അതിവസിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ആകാശത്തെയും പുതിയ ഭൂമിയെയും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണം.  അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ, കളങ്കമില്ലാത്തവനും കുറ്റമറ്റവനും അവനുമായി സമാധാനത്തോടെയും ജീവിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുക. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ക്ഷമ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും രക്ഷയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, അധാർമ്മികരുടെ തെറ്റ് നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാതിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വീഴാതിരിക്കാനും ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

പുരാതന ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇവിടെ മനസിലാക്കുക. കന്നിയിൽ അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ വായിക്കുക

ചിങ്ങരാശിയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ

എന്നാൽ ചിങ്ങരാശിയുടെ എഴുതിയ കഥയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ പോകാൻ:

സോഡിയാക് അധ്യായങ്ങളുടെ PDF ഒരു പുസ്തകമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *