Skip to content
Home » സുവിശേഷം കല്യാണം

സുവിശേഷം കല്യാണം

സുവിശേഷകഥയിൽ തുളസി വിവാഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്?

തുളസി ചെടിയുടെ രൂപത്തിൽ ഷാലിഗ്രാമും (വിഷ്ണു) ലക്ഷ്മിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുളസി വിവാഹ ഉത്സവം വിവാഹം ആഘോഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തുളസി വിവാഹം വിവാഹം, തുളസി ചെടി, ഒരു പുണ്യശില (ശാലിഗ്രാം) എന്നിവയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.… Read More »സുവിശേഷകഥയിൽ തുളസി വിവാഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്?